Folia EVA- KOMPENDIUM

Folia EVA – zobacz ofertę firmy In-Vento

Krótko o folii EVA

EVA jest bazującym na polimerze termoutwardzalną folią służącą jako spoiwo do laminowania szkła. EVA  jest przed podgrzaniem dwustronnie przeświecalną folią, która staje się przeźroczysta w procesie utwardzania. Własności pozostają stabilne nawet pod wpływem zmiennych warunków otoczenia.

EVA staję się coraz bardziej rozpowszechnionym spoiwem do laminowania szkła, szczególnie nadaje się do produkcji modułów fotowoltaicznych oraz szerokiego zakresu produktów optycznych ze względu na znakomite przyleganie do szkła, własności optyczne oraz inne unikalne własności.

Podstawowe zalety folii EVA:

1. Wysoka przeźroczystość
2. Dobra i stabilna siła przylegania do różnorodnych materiałów poczynając od szkła poprzez metale do folii plastikowych takich jak PET
3. Zapewnia znakomitą odporność na ciepło, wilgoć, promienie UV i inne oraz zapewnia wysoką niezawodność w długim czasie użytkowania przy zmiennych warunkach występujących w zastosowaniach zewnętrznych.
4. EVA, która jest materiałem hydrofobowym posiada trójwymiarowe wiązania poprzeczne i nie zawiera żadnych zmiękczaczy.
5. Łatwa w użyciu i przechowywaniu.
Dopóki folia nie zostanie wystawiona na działanie, którego charakterystyka spowoduje blokowanie, nie powstaje potrzeba używania wodorowęglanu sodu. Folie można składować w normalnych warunkach (w temperaturze pokojowej)
6. Na siłę przylegania folii EVA nie wpływa ani wilgotność ani zawartość wody w folii.
7.Proces próżniowego laminowania może odbywa się w specjalnych piecach o wiele tańszych niż linie do laminowania PVB.
8. Wysoka odporność na uderzenia w szerokim zakresie temperatur.
9. Dobre zdolności tłumienia dźwięku, szczególnie lepiej niż PVB na wyższe częstotliwości dźwięku.
10. W stanie stopienia charakteryzuje się wysoką płynnością znacznie ułatwiającą proces laminowania szkła. Można laminować szkło hartowane, wzorzyste, fusingowe, piaskowane, gięte i inne(ozdobne). Możliwe jest laminowanie pomiędzy taflami szkła siatek, folii, tkanin,, papieru, laminatów i innych.

Przechowywanie

Zaleca się użycie EVA w ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy co znacznie przewyższa czas składowania folii PVB. EVA powinna być przechowywana w oryginalnych opakowaniach w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu gdzie temperatura i wilgotność powinny być niższe od 30oC i 80%. Przechowywanie w temperaturach zbliżonych do zera nie wykazało wpływu na jakość wyrobów z czego wynika, że nie potrzeba specjalnych warunków do przechowywania folii EVA.

Folia EVA charakterystyka

Folie EVA odznaczają się wytrzymałością na rozerwanie rzędu 10 do 25 MPa, maksymalnym wydłużeniem względnym występującym w momencie zerwania przekraczającym 500% oraz znakomitą kohezją i dobrymi właściwościami adhezyjnymi. Dzięki przechodzeniu folii EVA w stan ciekły w trakcie procesu łączenia ze szkłem uzyskujemy niwelację nierówności, mogącą wystąpić pomiędzy laminowanymi arkuszami szkła. Ta właściwość jest szczególnie ważna w przypadku laminowania pomiędzy szybami różnych materiałów, zarówno ogniw fotowoltanicznych, jak i materiałów dekoracyjnych takich jak: drewno, żelazo, płótno, PET itp. Podczas procesu laminowania dochodzi do zjawiska sieciowania. W jego trakcie cząsteczki octanu winylu łączą się chemicznie wzajemnie ze sobą. Jednocześnie tworzy się sieć przestrzenna. Molekuły łańcuchowe są związane w sieci mocniej lub słabiej zależnie od stopnia usieciowania. Dzięki sieciowaniu można znacznie poprawić wytrzymałość na rozdarcie, pełzanie oraz odporność chemiczną. W zależności od rodzaju folii temperatura w trakcie procesu laminowania próżniowego waha się pomiędzy 115⁰C a 155⁰C. Czas trwania procesu jest uzależniony od rodzaju folii oraz grubości zestawu. Współcześnie produkowane folie EVA zawierają w sobie stabilizatory, pozwalające na osiągnięcie długotrwałej wytrzymałości na promieniowanie ultrafioletowe. Dostępne na rynku folie EVA określane jako „zwykły transparent” lub „wysoki transparent” Folia EVA, w odróżnieniu od folii PVB nie jest higroskopijna. Stąd zabezpieczenie krawędzi szkła laminowanego foliami EVA może być mniej dokładne, jakkolwiek nadal wymagane w konstrukcjach narażonych na działanie czynników chemicznych. Folię EVA charakteryzuje wysoka wytrzymałość na rozciąganie, doskonała przezroczystość, bardzo dobra przyczepność do szkła ochrona przed szkodliwym działaniem UV, podwyższona dźwiękochłonność, dobra odporność na zmiany temperatury, odporność na działanie wilgoci oraz wysoka trwałość.