Myjki do szkła

Szkło płaskie poddawane jest szlifowaniu . Proces szlifowania powoduje zabrudzenie powierzchni szkła stąd koniecznym staje się jego mycie. Ponieważ pył szklany będący efektem szlifowania ma silne właściwości adhezyjne należy go umyć w krótkim czasie . W przeciwnym wypadku zabrudzenia będą bardzo trudne do usunięcia i będą wymagały specjalnych środków myjących.To zadanie spełnia myjka do szkła.

Myjki do szkła występują w dwóch wersjach:

Myjka pozioma. Nazwa wskazuje płaszczyznę pracy myjki . Szkło jest transportowane poprzez przenośnik poziomy do strefy mycia , gdzie szczotki myjące ( o kształcie cylindrycznym ) myją płaszczyznę dolną i górną Szkła jednocześnie. Ze strefy mycia szkło jest transportowane do strefy suszenia. W tej strefie nadmiar wody jest zdmuchiwany przez tkz. noże powietrzne i dosuszane ciepłym powietrzem.
Zakres szerokości roboczej wynosi od ; 800 mm do 2600 mm

Myjka pionowa. W przypadku gdy szkło jest poddawane szlifowaniu w szlifierkach pionowych znacznie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie myjek pionowych , gdzie szkło jest transportowane w pozycji pionowej. Układ stref myjącej i suszącej jest podobny jak w myjkach poziomych z tą tylko różnicą ,że szczotki myjące i strefa suszenia są umiejscowione pionowo.
Zakres wysokości roboczej wynosi od 1300 do 2600 mm