Obieg chłodziwa

Jak wiemy szkło po rozkroju podlega wielu operacjom ; szlifowanie, wiercenie, frezowanie, cięcie , itp. Każda z tych operacji wykonywana jest na maszynach typu szlifierka, wiertarka, maszyna CNC, fazowarka, itp. Kazda z tych operacji wymaga aby narzędzia diamentowe lub polerskie były chłodzone. Czynnikiem chłodzącym w procesie obróbki Szkła jest woda. Należy jednak pamiętać ,że proces szlifowania generuje wartości chwilowe temperatur nawet do 1250 *C. ( wartość mierzona w milisekundzie ) Woda wykazuje dobre zdolności chłodzące do temperatury 1000 *C . Z tego też względu woda dla procesu szlifowania , wiercenia, fazowania , itp. Wymaga stosowania uszlachetniaczy , potocznie zwanych koncentratami do chłodziw. Ten typ dodatków zmniejsza napięcia powierzchniowe wody dzięki czemu woda wykazuje większe właściwości penetracyjne dzię ki czemu lepiej chłodzi narzędzia.
Drugim ważnym czynnikiem utrudniającym oraz zmniejszającym efektywność procesu obróbki są drobiny Szkła , które jako skutek procesu szlifowania Szkła dostają się do obiegów szlifierskich. W przypadku gdy stężenie cząsteczek Szkła w wodzie wzrośnie poza wartość krytyczną następuje zakłócenie procesu chłodzenia i MW następstwie zmniejszenie wydajności obróbki oraz zwiększenie występowania wad ( przypalenia, wyszczerbienia, itp. )
Aby woda zachowywała swoje właściwości chłodzące należy ją systematycznie oczyszczać tak aby nie dopuścić do zakłócenia procesu obróbki.
Realizujemy to budując instalację obiegu zamkniętego chłodziwa , która posiada system oczyszczania wody zapewniający stabilne warunki chłodzenia narzędzi.

I. Schemat instalacji – Obieg chłodziwa szlifierskiego z funkcja oczyszczania.

Oczyszczanie chłodziwa cykliczne.

obieg chłodziwa

1. Zbiornik sedymentacyjny
2. Zbiornik cyrkulacyjny
3. Dozownik flokulantu
4. Sedymentacja grawitacyjna lub ciśnieniowa
5. Szafa sterująca z panelem sterowania
6. Obieg zużytej wody
7. System zasilania w wodę

II. Schemat instalacji obiegu chłodziwa szlifierskiego z funkcja oczyszczania.
Oczyszczanie chłodziwa ciągłe.

obieg chłodziwa szlifierskiego

 

oczyszczanie wody podczas szlifowaniaTego typu instalacje maja zastosowanie dla zakładów przetwórczych , które chcą mieć centralna stację wody chłodzącej z funkcja oczyszczania.

W przypadku zakładów szklarskich proponujemy proste systemy oczyszczania chłodziwa z funkcja dodatkowego zbiornika obiegowego. Tego typu urządzenia mogą obsługiwać od 1 do 3 maszyn.

• Wymiary przykładowej instalacji (W x L x H)
– 5.0 m x 2.5 m x 3,25 m
wydajność oczyszczania 5 m3/h, przy cyrkulacji całkowitej 18 m3/h
– 6.7 m x 3.3 m x 3.3 m
wydajność oczyszczania 7 m3/h, przy cyrkulacji całkowitej 45 m3/h
• Wydajność:

– cyrkulacja – 750 l/min (45 m3/h)
– wydajność oczyszczania 8 m3/h z możliwością rozszerzenia do 16 m3/h
– odzysk szlamu w granicach 60 kg/h