Złoty medal ecovadis dla In-Vento

W zwiazku z naszym zaangażowaniem społecznym i środowiskowym, od 2020 roku jesteśmy członkiem ecovadis, globalnej platformy oceny CSR, która obejmuje ponad 100 000 partnerów.
Ocena ecovadis, oparta na dokumentach, podkreśla poziom zaangażowania firmy w tematykę środowiskową, społeczną, prawa człowieka, etykę i odpowiedzialne zakupy.

W tym roku nasza  firma została nagrodzona złotym medalem w uznaniu osiągnięć w zakresie zrównoważonego rozwoju!

 

EcoVadis to platforma technologiczna, która umożliwia ocenę praktyk i sposobu postępowania dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Ocena odbywa się przy pomocy metodologii, która opiera się o międzynarodowe standardy: Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), normę ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, znane również jako Ruggie Framework.